Voor wie werkt NESTOR coöperatie?

Communicatie dient om de wereld begrijpelijker te maken en om mensen te laten samenwerken. Zo kunnen ze makkelijker hun ambities nastreven en antwoorden verzinnen voor hun noden.

Communicatie is geen marketinginstrument dat louter wordt ingezet om artificiële behoeften te creëren en zo meer overbodige en niet-duurzame producten en diensten te verkopen.

Al wie actief is in de wereld van de communicatie – webdesigners, copywriters, fotografen, lay-outers - draagt dan ook een verantwoordelijkheid: ja, wij werken voor de klant, maar tegelijk ook voor het grote publiek, op een mens- en milieuvriendelijke wijze.

Onze expertise en ons werk stellen wij in dienst van diverse organisaties, van vzw’s en ngo’s tot zelfstandigen en vrije beroepen, van grote sociale organisaties en sociale economiebedrijven tot KMO’s en coöperaties en overheden.

We zien graag dat ze allemaal toch iets gemeenschappelijk hebben – in min of meerdere mate - namelijk de ambities van duurzaamheid en maatschappelijke meerwaarde delen. Hun activiteiten zijn zoveel als mogelijk ecologisch duurzaam, sociaal verantwoord en democratisch georganiseerd.

We hopen dus dat onze klanten mee de duurzame economie en samenleving maken die we dringend nodig hebben, en dat we hen daarin flink kunnen ondersteunen.

We willen dat ze ons ontdekken en ervaren als hét duurzame communicatiebedrijf voor hun ambities, als een natuurlijke partner om hun doelstellingen na te streven en te realiseren.

U leest er meer over in onze zienswijze

U leert meer over onze klanten en de opdrchten die we voor hen uitvoerden in dit portfolio