Uw website

Wij bouwen websites. Een eenvoudige presentatiewebsite, een applicatie om inschrijvingen te beheren, software voor datamining, calculators...
 

Uw website is vaak een cruciaal onderdeel van uw communicatie, maar het maken van een website of vernieuwen van een bestaande website kan complex en overdonderend zijn. Nestor kan u hierbij begeleiden van het maken van de plannen en het opstellen van de doelen tot de oplevering en zelfs de support erna.

  • Samen met u maken wij een analyse van noodzaken, doelen en middelen.
  • Deze analyse krijgt een technische uitwerking in wireframes en een gedetailleerde beschrijving van wat er gebouwd moet worden
  • Design kan in-house gebeuren, maar gebeurt ook vaak in samen werking met externen
  • De ontwikkeling gebeurt vaak in drupal, maar ook andere werkwijzen behoren tot de mogelijkheid
  • Theming zet het design om in de juiste code om de website er goed te laten uit zien in verschillende omgevingen (telefoon, tablet of PC)
  • Testing en debugging maakt een integraal ionderdeel uit van elke project

Bij de uitvoering van onze website projecten staat altijd gebruiksvriendelijkheid centraal en voorzien we ook de nodige ruimte om u op te leiden zodat u zoveel mogelijk aan de knoppen zit en kunt focussen op de inhoud.

Bij het maken van onze websites gaan we uiteraard waar mogelijk werken volgens de waarden die we hoog in het vaandel dragen: open source, respect voor de privacy van de eindgebruiker en verantwoorde communicatie.

Portfolio

Web development

Bereken wat de factuurregeringen Bourgeois en Michel jou kost op factuurregering.be

Drupal website met een berekeningsmodule op basis van formules aangeleverd door de ABVV studiedienst.

NewB website

Website voor NewB, coöperatieve bank in oprichting.